Rites de passage

In ieder leven zijn er belangrijke momenten.

Goed om deze te markeren.

‘Geen leven zonder rituelen’ .

Rituelen geven diepgang en maken een leven bijzonder.

In rituelen uiten mensen hun identiteit en tonen ze het leven richting en perspectief.

Rituelen horen volgens Carl G. Gustav Jung bij ‘de archetypen van de mens’ die:

1. gevoelens oproepen (geheim, mysterie en spiritualiteit);

2. gevoelens mogelijk maken (dankbaarheid, blijdschap, kracht);

3. mensen met elkaar verbindt.

Nieuwe rituelen bedenken is niet eenvoudig.

Het gaat bij rituelen niet om hyper unieke originaliteit.

Het gaat om de vraag: welke dingen doen recht aan onze psychische en sociale gevoelens,

horend bij dit ene unieke moment?

Wat is bijzonder voor jullie?

Wat voelt goed?

Wat is bij de ceremonie passend?

Contact

Jan Rinzema -
predikant, theoloog
Search By Tags