Afscheids - ceremonie

Wanneer mensen uit ons leven wegvallen is het verdriet en gemis groot.

Dat willen wij markeren. We willen in een ceremonie:

1. onze dankbaarheid voor dit unieke leven uitspreken;

2. tonen wat dit leven voor ons heeft betekend;

3. woorden geven aan het gemis en verdriet;

4. elkaar troosten;

5. elkaar zeggen, dat voor ons familie- en vriendschapsbanden bepalend zijn;

6. dat wij elkaar verbondenheid schenken om de weg samen verder te gaan.

Bij een afscheid gaat het niet alleen om de viering zelf; Het gaat ook om de weg naar die ceremonie.

In twee uitgebreide voorgesprekken willen wij zoeken naar vragen als:

1. wat heeft de overledene voor ons betekend?

2. waarin is deze mens ons tot voorbeeld geweest?

3. wat waren de tekorten en hoe kijken wij daar tegenaan?

4. wat waren de levenssuccessen?

Ik zie de afscheidsvoorbereiding als een gezamenlijk proces waarin wij als nabestaanden en familie

dichter bij elkaar komen. Eventuele ingewikkeldheden uit een voorgeschiedenis gaan we niet uit de

weg. Wij proberen wij van dit afscheid een gezamenlijk ‘helend’ proces te maken.

Bij ‘afscheid’ kunnen we ook denken aan ‘de as uitstrooiing ceremonie’.

Het is goed om dit in kleine kring te markeren.

Diverse locaties zijn mogelijk en dat geldt ook voor de muziek.

Contact

Jan Rinzema -
predikant, theoloog
Search By Tags